Ekosähkön sopimusehdot

1 §
Sopimus tehdään sopimuksessa tai sopimusvahvistuksessa mainitun Ostajan ja Myyjän välillä.

2 §
Sopimus koskee sopimuksessa mainittua sähkönkäyttöpaikkaa. Mikäli Ostaja vaihtaa sähkönkäyttöpaikkaa, sopimus päättyy. Ostajan tulee ilmoittaa sähkönkäyttöpaikkansa muuttumisesta Myyjälle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa.

3 §
Sopimus on valitun sopimusajan mukaisesti määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva. Määräaikaisen sopimuksen jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Mikäli määräaikainen sopimus irtisanotaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sopimuskauden loppua, astuu irtisanominen voimaan sopimuskauden lopussa. Jos Ostaja vaatii määräaikaisen sopimuksen purkamista kesken sopimuskauden, on Myyjällä oikeus periä Ostajalta purkamisesta aiheutuvat työ- ja energianhankintakustannukset. Toistaiseksi voimassaolevassa sopimuksessa irtisanominen astuu voimaan kahden (2) viikon kuluttua Ostajan ja Myyjän ilmoituksesta.

4 §
Määräaikaisessa sopimuksessa mainittu hinta (hinnat) on kiinteä sopimuskauden ajan. Mikäli hinta määräaikaisen sopimuskauden päätyttyä tai toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen hinta muuttuu, hintamuutoksesta lähetetään Ostajalle ilmoitus laskutusosoitteeseen yhtä (1) kuukautta ennen hintamuutoksen voimaantuloa. Ostajan katsotaan hyväksyneen hintamuutoksen, ellei sopimusta ole irtisanottu vähintään kahta (2) viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa.

5 §
Sähköenergian laskutus perustuu paikallisen verkkoyhtiön ilmoittamiin sähkönkäyttötietoihin.

6 §
Jos sähkönkäyttöpaikan siirtotuote on eri kuin sopimustiedoissa mainittu myyntituote tai Ostaja vaihtaa siirtotuotetta, tehdään korvaava sopimus siirtotuotteen mukaiselle myyntituotteelle.
Mahdollisesta mittauksen muutoksesta vastaa ja laskuttaa verkkoyhtiö.

Aikatuotteissa noudatetaan verkkoyhtiön kulloinkin voimassaolevia aikajakoja eikä Myyjä ilmoita verkkoyhtiön tekemistä muutoksista erikseen. Yleisimmin Yösähkö-tuotteen päiväaika on klo 7-22 ja yöaika klo 22-7, Vuodenaika-tuotteen talviarkipäivä ma-la klo 7-22 ajalla 1.11.-31.3. ja loput muuta aikaa. Ajat voi tarkistaa verkkoyhtiön nettisivuilta tai ottamalla yhteyttä Myyjään.

7 §
Myyjällä on oikeus siirtää viranomaisten asettamat verot ja muut energian hintaan kohdistuvat maksut sopimushintoihin sellaisinaan.


8 §
Sähkön siirtomaksut veloittaa paikallinen verkkoyhtiö kulloinkin voimassaolevan julkisen hinnastonsa mukaan.

9 §
Sähkönjakeluun liittyvistä vika- ja virhepalveluista vastaa paikallinen verkkoyhtiö.

10 §
Muilta osin sopimuksessa noudatetaan kulloinkin voimassaolevia yleisiä sähkönmyyntiehtoja, jotka ovat saatavissa Myyjältä. Myyjällä on mm. oikeus tarkistaa Ostajan luottotiedot ja tarvittaessa vaatia vakuutta. Sähkön siirrossa noudatetaan paikallisen verkkoyhtiön yleisiä verkkopalveluehtoja.

Yleiset sopimusehdot

Ekosähkön myynnissä sovelletaan energia-alan toimialajärjestön Energiateollisuus ry:n suosittelemia yleisiä sopimusehtoja.


Sähkönmyyntiehdot (SME 2014)